• gaga@prosperity.rs
  • Tel: 011 8129120

Solarni Kolektori

Solarni kolektori služe za grejanje sanitarne tople vode i eventualno za dogrevanje izuzetno dobro izolovanih objekata kod kojih je specifična potrošnja toplote manja od 20W/m2. Kod potrošača sa većim toplotnim gubicima se njihovo uključivanje u sisteme grejanja objekata malo isplati. Kolektori mogu da budu ravni , „FLAT“ i cevni, sa VAKUUMSKIM CEVIMA. Osnovna razlika je grejanje vode u zimskom režimu, kao i u režimima sa malo direktnog a više difuznog sunca, kada je prednost vakuumskih kolektora velika, jer nemaju toplotnih gubitaka kroz staklene površine. Naime, zimi, najveći gubitak FLAT kolektora, klasičnih, koje viđamo na našim prostorima u raznim verzijama već duže od 30 godina, je sa gornje strane, kroz staklo, koje nije izolovano jer kroz njega dolazi sunčeva svetlost. Iz tih razloga mi smo se opredelili za kolektore sa vakuumskim cevima i samo njih radimo.

solarni kolektor
solarni kolektor
solarni kolektor

Servise koje nudimo

benzinska stanica

Projektovanje benzinskih stanica

KGH instalacija

Projektovanje KGH instalacija

Toplotna pumpa

Ugradnja toplotnih pumpi

Solarni sistem

Ugradnja solarnih sistema

Podno grejanje

Ugradnja podnog grejanja

Radijatorsko grejanje

Ugradnja radijatorskog grejanja

Fan coil sistem

Ugradnja Fan-Coil sistema

Masinske instalacije na benzinskim stanicama

Ugradnja mašinske instalacije na benzinskim stanicama

Toplotna pumpa MD 30D

Toplotna pumpa MD 30D


VP: 1770 €
MP: 2124 €
Toplotna pumpa MD 50D

Toplotna pumpa MD 50D


VP: 2250 €
MP: 2700 €
Toplotna pumpa MD 60D

Toplotna pumpa MD 60D


VP: 2691 €
MP: 3229 €
Toplotna pumpa MD 100D

Toplotna pumpa MD 100D


VP: 4479 €
MP: 5375 €
Toplotna pumpa MD 200D

Toplotna pumpa MD 200D


VP: Na upit
MP: Na upit
Toplotna pumpa MD 300D

Toplotna pumpa MD 300D


VP: Na upit
MP: Na upit
Kolektor sa vakuumskim cevima - 15 cevi

Kolektor sa vakuumskim cevima - 15 cevi


VP: 505 €
MP: 606 €
Kolektor sa vakuumskim cevima - 30 cevi

Kolektor sa vakuumskim cevima - 30 cevi


VP: 985 €
MP: 1150 €
Solarni bojler 200 litra

Solarni bojler 200 litra


VP: 638 €
MP: 766 €
Solarni bojler 300 litra

Solarni bojler 300 litra


VP: 839 €
MP: 1007 €
Solarni komplet - 15 cevi, 200 litra

Solarni komplet - 15 cevi, 200 litra


VP: 1573 €
MP: 1887 €
Oprema za kolektore

Oprema za kolektore


VP: 350 €
MP: 420 €