• gaga@prosperity.rs
  • Tel: 011 8129120

Benzinske stanice i Marine

Početna/Proizvodi

Benzinske Stanice i Marine

Za benzinske stanice radimo projektnu dokumentaciju, obezbeđenje dozvole za izgradnju (uz asistenciju investitora u pogledu vlasničke dokumentacije), kao i isporuku i ugradnju materijala za mašinsku instalaciju. Mi zastupamo Italijansku ukompaniju NUPI, koja jedina u svetu daje garanciju (može I bankarska garancija kao prilog fabričke garancije) na izvedenu instalaciju u trajanju od 30 godina, kada instalaciju izvedu monteri ovlašćeni I sertifikovani od strane NUPI kompanije.