O nama i našim grejnim sistemima

Mi smo preduzeće koje se više od 20 godina bavi projektovanjem termotehničkih instalacija, njihovim izvođenjem i puštanjem u rad, kao i benzinskim stanicama, gde smo takođe radili sve vreme na projektovanju, izvođenju radova ali i na pribavljanju zakonom potrebne dokumentacije zapuštanje objekta u rad (saglasnosti, građevinska dozvola, upotrebna dozvola).

Uvek smo sve radili sa dobro proverenim stvarima, pri čemu smo provere radili sami. Takođe, korisnici naših usluga su najčešće bili iz kruga poznanika, bilo naših ili poznanika naših korisnika.

Naše iskustvo sa toplotnim pumpama vazduh-voda u eksploataciji je više od 8 godina. Pri tome, ugradili smo veoma mnogo jedinica raznih proizvođača, od kojih smo 4 mašine različitih proizvođača ispitivali našim objektima u trajanju od 2 do 8 godina, zavisno od proizvođača.

Cilj nam je bio da budemo potpuno sigurni u podatke o potrošnji el.energije priproizvodnji toplote, koji često bude nevericu kod klijenata. Takođe, želeli smo da dođemo do što sigurnijih, a istovremeno što jednostavnijih sistema za automatizovanje korišćenja toplotnih pumpi.

Nakon osam godina iskustva u svakodnevnom radu satoplotnim pumpama vazduh-voda, što je verovatno najduže iskustvo u Srbiji, možemo sa zadovoljstvom da kažemo da smo u stanju svakome da ponudimo potpuno razumljiv, efikasan sistem zauspešno korišćenje toplotnih pumpi, kako za grejanje stambenog prostora, tako i za grejanje sanitarne tople vode, bazena, hlađenje stambenog prostora, hlađenje podruma sa vinom, kao i kombinaciju, koja je prevashodno korisna u ugostiteljskim objektima, da prilikom hlađenja objekta imaju besplatnu toplu vodu (rekuperacija toplote u "TRINITY" modelima toplotnih pumpi).

Naše iskustvo sa solarnim kolektorima je 28 godina (flat kolektori) i 2 godine (kolektori sa vakuumskim cevima). Na bazi tog višegodišnjeg iskustva u ugradnji solarnih sistema (kod nas ali i u inostranstvu, na Malti) i u korišćenju, možemo skoro nepogrešivo da predvidimo kako i šta u konkretnim uslovima za korisnika uraditi da bi korisnik dobio maksimalno iskorišćenje za novac koji uloži u solarnu instalaciju. Takođe, nepogrešivo možemo da ih povežemo sa toplotnim pumpama, kako bi efikasnost( a time i uštede, kao i brzina povraćaja uloženog novca) bila još veća.

Šta je toplotna pumpa Vazduh-Voda?

Toplotne pumpe kao izvor toplote mogu da koriste vazduh, vodu ili zemlju. Medjutim sistem vazduh-voda predstavlja ono najbolje od sve tri tehnologije, kombinujući pristupačnost vazduha kao izvora toplote, male investicione troškove, jednostavnu instalaciju, veliku pouzdanost sistema, lako održavanje.

Toplotna pumpa Vazduh-Voda radi na principu razmene energije spoljnog vazduha i freona.Freon isprava i na niskim spoljnim temperaturama, ako se dovede (preko regulacionog ventila) na pritisak isparavanja. Toplotna energija iz spoljašnjeg vazduha omogućava isparavanje freona čija para se radom kompresora podiže na viši pritisak i višu temperaturu i putem izmenjivača freon-voda se zatim ta energija prenosi na zagrevanje vode. Kondenzovani freon se ponovo preko regulacionog ventila dovodi na pritisak isparavanja za trenutnu spoljnu temperaturu vazduha i tako se proces odvija sve dok postoji potreba za toplotom. Pumpa za vodu šalje toplu vodu u radijatore, u podno grejanje, bojler sanitarne vode, fan-coil aparate.

 

Kombinovana verzija, hlađenje - grejanje

Kod kombinovane verzije hlađenje—grejanje,hlađenje se postiže smanjenjem temperature vode na 7°C i cirkulisanjem vode kroz ventilo—konvektore (fan-coile, gde duvanjem ventilatora dobijamo hladan vazduh) ili kroz podno ili zidno grejanje, koje može da obezbedi umereno hlađenje, pri čemu ograničavamo najnižu temperaturu vode da ne dođe do kondenzacije po površini.

Danas postoje toplotne pumpe vazduh-voda koje, u režimu hlađenja proizvode besplatnu toplu vodu, odnosno, sa potrošnjom el.energije 8-10 puta manjom nego što bi bila potrošnja el.energije električnog grejača tople vode u bojleru (rakuperativne).

Priprema sanitarne vode se vrši prebacivanjem sistema sa režima hlađenja ili grejanja na režim grejanja tople vode.

Uštede su od 3 do 5 puta na konvencionalne energente

Efikasnost toplotne pumpe se obično navodi kao COP sistema, i može da iznosi od 3 do 5. Drugim rečima, izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora zahteva samo 1kWh ulazne električne energije da bi učinak grejanja bio od 3kWh do 5kWh toplotne energije. Zbog toga su sistemi toplotne pumpe, gledajući celu grejnu sezonu, oko 3 puta energetski efikasniji od elektro kotlova, a 3,5-4 puta  energetski efikasniji od kotlova na tečno ili gasovito gorivo, i preko 6 puta energetski efikasniji od kotlova na čvrsto gorivo. U odnosu na kotlove na pelet, energetska efikasnost im je oko 5 puta  veća.

MD30D, DVE TOPLOTNE PUMPE UGRAĐENE JEDNA PORED DRUGE

MD60D, TOPLOTNA PUMPA UGRSĐENA PORED KOTLARNICE

Visoku ekonomičnot ovih sistema poboljšava uticaj povećane izolacije (smanjenih toplotnih gubitaka) čime se omogućava konfornije korišćenje niskih temperatura u režimima grejanja. Što je razlika između temperature spoljnog vazduha i polazne temperature vode u sistemu grejanja niža, to su uštede veće.

Idealni oblici potrošnje energije pri korišćenju toplotnih pumpi vazduh-voda u sistemima grejanja su:

  • Podno grejanje
  • Fan coil sistemi
  • Sanitarna topla voda
  • Radijatorsko grejanje

Sistemi su poređani po redosledu podobnosti.

Sanitarna topla voda, koja traži relativno visoke temperature (40-50°C) u bojleru, i po tome bi ličilo da je relativno nepovoljna za grejanje toplotnom pumpom, zbog toga što se veoma dugo koristi u vreme veoma visokih spoljnih temperatura (za toplotnu pumpu vazduh voda visoke temperature su sve temperature spoljnog vazduha više od +7°C), na godišnjem nivou je pogodnija od radijatora.

Zato imamo veoma uspešne kombinacije toplotne pumpe vazduh-voda sa bojlerom od 150-200lit. gde je el.snaga toplotne pumpe 800-1250W i time se obezbeđuje topla voda za porodicu od 5-6 članova, ili, što nam je iskustvo i potvrdilo, za kuhinje veoma zahtevnih restorana.

Ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda

Ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda na postojeći sistem grejanja, gde postoji kotao bilo koje vrste i radijatori, podno grejanje ili fan coili, može da potraje od 4-5 sati do dva dana, zavisno od uslova koje postavlja postojeći sistem za grejanje, kao i mesto za ugradnju toplotne pumpe.

BUFFER TANKOVI ZA DVE TOPLOTNE PUMPE MD30D, 130LIT/KOM, IZMENJIVAČI FREON-VODA, EKSPANZIONI SUDOVI I REZERVNI EL.KOTAO 18Kw (DOLE DESNO), KAO DEO UNUTRAŠNJE INSTALACIJE. U LEVOM UGLU SE VIDI DEO ORMANA ZA PODNO GREJANJE

U svakom slučaju je relativno jednostavno i brzo.

Brza otplata investicije

Otplata investicionih troškova na ugradnji toplotne pumpe, bez korišćenja proizvodnje sanitarne tople vode, koja se bazira samo na razlici u ceni između cene trenutno korišćene energije (cena grejanja za celu grejnu sezonu sa postojećim sistemom grejanja) kreće se od 3 godine do 6 godina, zavisno od toga da li je postojeći sistem na struju, lož ulje, gas ili na ugalj ili drva.

U odnosu na električnu energiju

Kada je el.energija u pitanju onda je povraćaj investicije na bazi ušteda koje ostvaruje toplotna pumpa između 3 i 4 godine, zavisno od toga da li je potrošač grejao celu kuću, do koje temperature, da li je štedeo na potrošnji energije zbog previsoke cene itd. a sa toplotnom pumpom najčešće, zbog niskih troškova, greje kuću nešto komfornije nego ranije.

U odnosu na priprodni gas

Kada je prirodni gas u pitanju, kao i lož-ulje, ušteda je trenutno još veća, jer su cene gasa, odnosno lož ulja nerealno visoke u odnosu na cenu el.energije. Ali treba svakako računati da ušteda može da izvrši povraćaj investicija za 4-5 godina (trenutno je 2,5-3 godine).

U odnosu na čvrsto gorivo

Najinteresantnije je kod korišćenja čvrstog goriva (uglja ili drva) gde je kod novih instalacija (ne pravi se kotlarnica, dimnjak i prostorija za smeštaj čvrstog goriva) i investiciona vrednost neuporedivo niža, a finansijski, grejanje na el.energiju iz toplotne pumpe je oko 30% jeftinije nego sa čvrstim gorivom (kod čvrstog goriva 1kWh iskorišćene toplotne energije košta oko 4,8-5₡ ,dok iz toplotne pumpe košta u proseku oko 3,5₡, dakle preko 35% jeftinije. Prevedeno, to znači da domaćinstvo koje troši 600€ u uglju, plaćaće struju ne više od 400€ grejući se toplotnom pumpom. Računajući troškove prevoza uglja, ubacivanja u podrum, dolazimo do količine od 300-400€/god, što za 6 godina pokriva investiciju u toplotnu pumpu, ne računajući rad oko loženja, čišćenje kotla, izbacivanje pepela itd.

Preuzmite cenovnik usluga PDF